پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:00

در حال دریافت متن کامل خبر...

ianhv hjphndi uvf fi hkjrhg sthvj Hlvd;h fi rns

تصویر خبر
هشدار-اتحادیه-عرب-به-انتقال-سفارت-آمریکا-به-قدس
برچسب های مرتبط: