پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:01

بارسا در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با گلزنی مثلث MSN راهی یک چهارم شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhvsh nv ndnhv fv'aj lvpgi d; iajl kihdd Ohl pbtd fh 'gckd lege MSN vhid d; Iihvl an. wuUn fhvsh nv af sdwn‌jhdd MSN fhvsh nv ndnhv fv'aj lvpgi d; iajl kihdd Ohl pbtd fh 'gckd lege MSN vhid d; Iihvl an.

تصویر خبر
صعود-بارسا-در-شب-سیصد-تایی-MSN