پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:14

آیا پردرآمدترین ورزشکار سال ۲۰۱۶ رونالدو بوده است؟ پاسخ به این سوال، «خیر» است اما او در این مورد هم توانست مسی را پشت سر بگذارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hdh PvnvHlnjvdk Uvca;hv shg ۲۰۱۶ vUkhgnU fUni hsj? Phso fi hdk sUhgT KodvL hsj hlh hU nv hdk lUvn il jUhksj lsd vh Paj sv f'bhvn. PvnvHlnjvdk Uvca;hv shg 2016 Ii ;sd fUn? Hdh PvnvHlnjvdk Uvca;hv shg ۲۰۱۶ vUkhgnU fUni hsj? Phso fi hdk sUhgT KodvL hsj hlh hU nv hdk lUvn il jUhksj lsd vh Paj sv f'bhvn.

تصویر خبر
پردرآمدترین-ورزشکار-سال-2016-چه-کسی-بود-