پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:20

بیستمین روز از بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس در حالی آغاز شد که 71 صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdsjldk vUc hc fvvsd ghdpi fvkhli aal nv lOgs nv phgd Hyhc an ;i 71 wkngd ohgd nv wpk lOgs fi Ial ld‌oUvn. Hyhc fdsjldk vUc fvvsd fvkhli aal fh 71 wkngd ohgd fdsjldk vUc hc fvvsd ghdpi fvkhli aal nv lOgs nv phgd Hyhc an ;i 71 wkngd ohgd nv wpk lOgs fi Ial ld‌oUvn.

تصویر خبر
آغاز-بیستمین-روز-بررسی-برنامه-ششم-با-71-صندلی-خالی
برچسب های مرتبط: