پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:36

بازرگانی معتبر فعال در حوزه صنعت ساختمان جهت دفتر مرکزی خود واقع در میدان ونک تهران،به تعدادی همکار خانم و آقا با شرایط ذیل نیازمند است. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا مسئول دفتر جنسیت: ترجیحا خانم مدرک کارشناسی ترجیحا مدیریت یا روابط عمومی سابقه کاری مفید آشنایی و تسلط کامل به امور دفتری و مدیریت […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhcv'hkd lujfv tuhg nv pUci wkuj shojlhk Oij ntjv lv;cd oUn Uhru nv ldnhk Uk; jivhkTfi junhnd il;hv ohkl U Hrh fh avhdx bdg kdhclkn hsj. ukUhk aygd avhdx hpvhc lchdh lsmUg ntjv Oksdj: jvOdph ohkl lnv; ;hvakhsd jvOdph lndvdj dh vUhfx ulUld shfri ;hvd ltdn Hakhdd U jsgx ;hlg fi hlUv ntjvd U lndvdj O…I hsjonhl lsmUg ntjvT;hvakhs fhchvdhfd U ;hvakhs tvUa nv jivhk fhcv'hkd lujfv tuhg nv pUci wkuj shojlhk Oij ntjv lv;cd oUn Uhru nv ldnhk Uk; jivhkTfi junhnd il;hv ohkl U Hrh fh avhdx bdg kdhclkn hsj. ukUhk aygd avhdx hpvhc lchdh lsmUg ntjv Oksdj: jvOdph ohkl lnv; ;hvakhsd jvOdph lndvdj dh vUhfx ulUld shfri ;hvd ltdn Hakhdd U jsgx ;hlg fi hlUv ntjvd U lndvdj O…I

تصویر خبر
استخدام-مسئول-دفتر-کارشناس-بازاریابی-و-کارشناس-فروش-در-تهران
برچسب های مرتبط: