پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:36

بازرگانی معتبر فعال در حوزه صنعت ساختمان جهت دفتر مرکزی خود واقع در میدان ونک تهران،به تعدادی همکار خانم و آقا با شرایط ذیل نیازمند است. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس بازاریابی تسلط به اصول حرفه ای فروش و رفتار با مشتری متعهد، با انگیزه، خلاق، پویا تجربه در صنعت ساختمان آشنا به مناطق […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhcv'hkd lujfv tuhg nv pUci wkuj shojlhk Oij ntjv lv;cd oUn Uhru nv ldnhk Uk; jivhkTfi junhnd il;hv ohkl U Hrh fh avhdx bdg kdhclkn hsj. ukUhk aygd avhdx hpvhc lchdh ;hvakhs fhchvdhfd jsgx fi hwUg pvti hd tvUa U vtjhv fh lajvd ljuinT fh hk'dciT oghrT PUdh jOvfi nv wkuj shojlhk Hakh fi lkhxr O…I hsjonhl ;hvakhs fhchvdhfd U ;hvakhs tvUa fh lchdhd uhgd fhcv'hkd lujfv tuhg nv pUci wkuj shojlhk Oij ntjv lv;cd oUn Uhru nv ldnhk Uk; jivhkTfi junhnd il;hv ohkl U Hrh fh avhdx bdg kdhclkn hsj. ukUhk aygd avhdx hpvhc lchdh ;hvakhs fhchvdhfd jsgx fi hwUg pvti hd tvUa U vtjhv fh lajvd ljuinT fh hk'dciT oghrT PUdh jOvfi nv wkuj shojlhk Hakh fi lkhxr O…I

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-بازاریابی-و-کارشناس-فروش-با-مزایای-عالی
برچسب های مرتبط: