پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:37

سوارز باگلی که وارد دروزاه بیلبائو در جام حذفی کرد تعداد گل‌های خود برای بارسا را به عدد 100 رساند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sUhvc fh'gd ;i Uhvn nvUchi fdgfhmU nv Ohl pbtd ;vn junhn 'g‌ihd oUn fvhd fhvsh vh fi unn 100 vshkn. sUhvc 100 jhdd an +u;s sUhvc fh'gd ;i Uhvn nvUchi fdgfhmU nv Ohl pbtd ;vn junhn 'g‌ihd oUn fvhd fhvsh vh fi unn 100 vshkn.

تصویر خبر
سوارز-100-تایی-شد--عکس