پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:40

اگر بر این باور باشیم که روس ها به ترامپ کمک کرده اند تا به کاخ سفید راه یابد ، می توان این احتمال را نیز مطرح کرد که " پروژه ریاست جمهوری ترامپ " از اساس کار دستگاه اطلاعات روسیه تحت رهبری پوتین بوده باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

h'v fv hdk fhUv fhadl ;i vUs ih fi jvhlP ;l; ;vni hkn jh fi ;ho stdn vhi dhfn T ld jUhk hdk hpjlhg vh kdc lxvp ;vn ;i " PvUCi vdhsj OliUvd jvhlP " hc hshs ;hv nsj'hi hxghuhj vUsdi jpj vifvd PUjdk fUni fhan. Hdh jvhlP "hsf jvUhd" PUjdk hsj? h'v fv hdk fhUv fhadl ;i vUs ih fi jvhlP ;l; ;vni hkn jh fi ;ho stdn vhi dhfn T ld jUhk hdk hpjlhg vh kdc lxvp ;vn ;i " PvUCi vdhsj OliUvd jvhlP " hc hshs ;hv nsj'hi hxghuhj vUsdi jpj vifvd PUjdk fUni fhan.

تصویر خبر
آیا-ترامپ--اسب-تروای--پوتین-است-
برچسب های مرتبط: