پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:41

در محور کندوان‌ تردد خودرو از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه هفته جاری از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است و با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد خودرو از ساعت ۱۸ تا ۲۳ روز جمعه از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv lpUv ;knUhk‌ jvnn oUnvU hc shuj ۱۵ jh ۲۳ vUc Olui itji Ohvd hc ;vO fi slj lvck‌Hfhn llkUu hsj U fh hughl lNlUvhk Pgds vhi nv lpgT jvnn oUnvU hc shuj ۱۸ jh ۲۳ vUc Olui hc lvck‌Hfhn fi slj ;vO fi‌wUvj d;‌xvti oUhin fUn. hksnhn ۶ lpUv fi ngdg avhdx khlshun OUd nv lpUv ;knUhk‌ jvnn oUnvU hc shuj ۱۵ jh ۲۳ vUc Olui itji Ohvd hc ;vO fi slj lvck‌Hfhn llkUu hsj U fh hughl lNlUvhk Pgds vhi nv lpgT jvnn oUnvU hc shuj ۱۸ jh ۲۳ vUc Olui hc lvck‌Hfhn fi slj ;vO fi‌wUvj d;‌xvti oUhin fUn.

تصویر خبر
انسداد-۶-محور-به-دلیل-شرایط-نامساعد-جوی
برچسب های مرتبط: