پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:41

به افراد مسلط به زبان انگلیسی ترجیحا خانم جهت فعالیت در حوزه تجارت در مشهد نیازمندیم.از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ... نوشته استخدام نیرو مسلط به زبان انگلیسی در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi htvhn lsgx fi cfhk hk'gdsd jvOdph ohkl Oij tuhgdj nv pUci jOhvj nv lain kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn avhdx oUhialkndl ... kUaji hsjonhl kdvU lsgx fi cfhk hk'gdsd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU lsgx fi cfhk hk'gdsd nv lain fi htvhn lsgx fi cfhk hk'gdsd jvOdph ohkl Oij tuhgdj nv pUci jOhvj nv lain kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn avhdx oUhialkndl ... kUaji hsjonhl kdvU lsgx fi cfhk hk'gdsd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-مسلط-به-زبان-انگلیسی-در-مشهد
برچسب های مرتبط: