پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:45

7532/ 6197 دریافت کننده: سعید صادقی مقدم irnayazdd@

در حال دریافت متن کامل خبر...

7532/ 6197 nvdhtj ;kkni: sudn whnrd lrnl irnayazdd@ wtpi kosj vUckhli ihd hsjhk dcn - PkOakfi fdsj U sUl nd 1395 7532/ 6197 nvdhtj ;kkni: sudn whnrd lrnl irnayazdd@

تصویر خبر
صفحه-نخست-روزنامه-های-استان-یزد---پنجشنبه-بیست-و-سوم-دی-1395
برچسب های مرتبط: