پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:45

منابع مطلع خبر دادند ترکیه برای شهرهای اردهان، قارص و ایقدیر نیز دیوار احداث خواهد کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lkhfu lxgu ofv nhnkn jv;di fvhd aivihd hvnihkT rhvw U hdrndv kdc ndUhv hpnhe oUhin ;vn. jv;di nv lvc hdvhk U hvlksjhk ndUhv ld‌shcn lkhfu lxgu ofv nhnkn jv;di fvhd aivihd hvnihkT rhvw U hdrndv kdc ndUhv hpnhe oUhin ;vn.

تصویر خبر
ترکیه-در-مرز-ایران-و-ارمنستان-دیوار-می-سازد
برچسب های مرتبط: