پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:47

زن جوان که شوهرش را به خاطر دیر رسیدن به ضیافت شام خانه مادرش سرزنش کرده بود، نمی‌دانست که این کار پایان خونینی به همراه دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ck OUhk ;i aUiva vh fi ohxv ndv vsdnk fi qdhtj ahl ohki lhnva svcka ;vni fUnT kld‌nhksj ;i hdk ;hv Phdhk oUkdkd fi ilvhi nhvn. fhc'aj fi ckn'd fh ovdn ohki fvhd lhnv ck ck OUhk ;i aUiva vh fi ohxv ndv vsdnk fi qdhtj ahl ohki lhnva svcka ;vni fUnT kld‌nhksj ;i hdk ;hv Phdhk oUkdkd fi ilvhi nhvn.

تصویر خبر
بازگشت-به-زندگی-با-خرید-خانه-برای-مادر-زن
برچسب های مرتبط: