پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:48

یک شرکت تولیدکننده محصولات نفتی و روغن موتور از افراد واجد شرایط زیر در استان تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ حسابدار خانم داری سابقه کار حداقل ۳ سال در زمینه حسابداری تحصیلات :حداقل لیسانس(تهران) ۲ منشی خانم آشنا به امور اداری داری سابقه کار مفید ۳ کارمند […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; av;j jUgdn;kkni lpwUghj ktjd U vUyk lUjUv hc htvhn UhOn avhdx cdv nv hsjhk jivhk nuUj fi il;hvd ld klhdn. vndt ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc ۱ pshfnhv ohkl nhvd shfri ;hv pnhrg ۳ shg nv cldki pshfnhvd jpwdghj :pnhrg gdshks(jivhk) ۲ lkad ohkl Hakh fi hlUv hnhvd nhvd shfri ;hv ltdn ۳ ;hvlkn O…I hsjonhl pshfnhvTlkadT;hvlkn tvUa nvav;j lpwUghj ktjd d; av;j jUgdn;kkni lpwUghj ktjd U vUyk lUjUv hc htvhn UhOn avhdx cdv nv hsjhk jivhk nuUj fi il;hvd ld klhdn. vndt ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc ۱ pshfnhv ohkl nhvd shfri ;hv pnhrg ۳ shg nv cldki pshfnhvd jpwdghj :pnhrg gdshks(jivhk) ۲ lkad ohkl Hakh fi hlUv hnhvd nhvd shfri ;hv ltdn ۳ ;hvlkn O…I

تصویر خبر
استخدام-حسابدار-منشی-کارمند-فروش-درشرکت-محصولات-نفتی
برچسب های مرتبط: