پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:48

یک شرکت تولیدکننده محصولات نفتی و روغن موتور از افراد واجد شرایط زیر در استان تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارمند فروش آقا آشنا به فروش مویرگی دارای وسیله نقلیه متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل و یا شماره فکس زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: traneoi.job@yahoo.com […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; av;j jUgdn;kkni lpwUghj ktjd U vUyk lUjUv hc htvhn UhOn avhdx cdv nv hsjhk jivhk nuUj fi il;hvd ld klhdn. ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc ;hvlkn tvUa Hrh Hakh fi tvUa lUdv'd nhvhd Usdgi krgdi ljrhqdhk lpjvl ld‌jUhkkn vcUli oUn vh fi Hnvs hdldg U dh alhvi t;s cdv hvshg klhdkn. Hnvs hdldg: traneoi.job@yahoo.com O…I hsjonhl ;hvlkn tvUa Hrh nvav;j jUgdn;kkni lpwUghj ktjd d; av;j jUgdn;kkni lpwUghj ktjd U vUyk lUjUv hc htvhn UhOn avhdx cdv nv hsjhk jivhk nuUj fi il;hvd ld klhdn. ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc ;hvlkn tvUa Hrh Hakh fi tvUa lUdv'd nhvhd Usdgi krgdi ljrhqdhk lpjvl ld‌jUhkkn vcUli oUn vh fi Hnvs hdldg U dh alhvi t;s cdv hvshg klhdkn. Hnvs hdldg: traneoi.job@yahoo.com O…I

تصویر خبر
استخدام-کارمند-فروش-آقا-درشرکت-تولیدکننده-محصولات-نفتی
برچسب های مرتبط: