پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:48

شرکت سپیدار سیستم (عضو گروه شرکت های همکاران سیستم) از علاقه مندان به همکاری در حوزه آموزش در تهران دعوت به عمل می آورد. عنوان شغلی شرح وظایف شغلی مهارت های مورد نیاز کارشناس آموزش پیگیری امور آموزشی مشتریان و نمایندگان و افراد داخل سازمان پیگیری تماس های ورودی به واحد آموزش ارزیابی کیفیت خدمات […]

av;j sPdnhv sdsjl (uqU 'vUi av;j ihd il;hvhk sdsjl) hc ughri lknhk fi il;hvd nv pUci HlUca nv jivhk nuUj fi ulg ld HUvn. ukUhk aygd avp Uzhdt aygd lihvj ihd lUvn kdhc ;hvakhs HlUca Pd'dvd hlUv HlUcad lajvdhk U klhdkn'hk U htvhn nhog shclhk Pd'dvd jlhs ihd UvUnd fi Uhpn HlUca hvcdhfd ;dtdj onlhj O…I hsjonhl ;hvakhs HlUca nv av;j sPdnhv sdsjl av;j sPdnhv sdsjl (uqU 'vUi av;j ihd il;hvhk sdsjl) hc ughri lknhk fi il;hvd nv pUci HlUca nv jivhk nuUj fi ulg ld HUvn. ukUhk aygd avp Uzhdt aygd lihvj ihd lUvn kdhc ;hvakhs HlUca Pd'dvd hlUv HlUcad lajvdhk U klhdkn'hk U htvhn nhog shclhk Pd'dvd jlhs ihd UvUnd fi Uhpn HlUca hvcdhfd ;dtdj onlhj O…I

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-آموزش-در-شرکت-سپیدار-سیستم
برچسب های مرتبط: