پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:51

خرم آباد -ایرنا- سایت خبری میرملاس لرستان در مطلبی با عنوان 95 درصد متقاضیان کار لرستان تحصیلکرده هستند نوشت:لرستان با داشتن جمعیتی بالغ بر یک میلیون و754 هزار نفر در صدر جدول بیکاری کشور قرار گرفته است.

ovl Hfhn -hdvkh- shdj ofvd ldvlghs gvsjhk nv lxgfd fh ukUhk 95 nvwn ljrhqdhk ;hv gvsjhk jpwdg;vni isjkn kUaj:gvsjhk fh nhajk Oludjd fhgy fv d; ldgdUk U754 ichv ktv nv wnv OnUg fd;hvd ;aUv rvhv 'vtji hsj. 95 nvwn ljrhqdhk ;hv gvsjhk jpwdg;vni isjkn ovl Hfhn -hdvkh- shdj ofvd ldvlghs gvsjhk nv lxgfd fh ukUhk 95 nvwn ljrhqdhk ;hv gvsjhk jpwdg;vni isjkn kUaj:gvsjhk fh nhajk Oludjd fhgy fv d; ldgdUk U754 ichv ktv nv wnv OnUg fd;hvd ;aUv rvhv 'vtji hsj.

تصویر خبر
95-درصد-متقاضیان-کار-لرستان-تحصیلکرده-هستند
برچسب های مرتبط: