پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:59

شرکت سان جهت تکمیل کادر خود از متخصصین با مهارت های زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز برنامه نویس Oracle-Microsoft مسلط به انبار داده مسلط به (OBIEE،SSAS)Data Analytics Database Developer گزارش ساز برنامه نویس وب (NET.) – کارشناس شبکه آشنا به مفاهیم شبکه و پشتیبانی سیستم های ویندوزی و […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j shk Oij j;ldg ;hnv oUn hc ljowwdk fh lihvj ihd cdv nv jivhk nuUj fi il;hvd ld klhdn. ukUhk aygd avhdx hpvhc fvkhli kUds Oracle-Microsoft lsgx fi hkfhv nhni lsgx fi (OBIEETSSAS)Data Analytics Database Developer 'chva shc fvkhli kUds Uf (NET.) – ;hvakhs af;i Hakh fi lthidl af;i U Pajdfhkd sdsjl ihd UdknUcd U O…I hsjonhl fvkhli kUdsOracle – Microsoft – .NETT;hvakhs af;i av;j shk Oij j;ldg ;hnv oUn hc ljowwdk fh lihvj ihd cdv nv jivhk nuUj fi il;hvd ld klhdn. ukUhk aygd avhdx hpvhc fvkhli kUds Oracle-Microsoft lsgx fi hkfhv nhni lsgx fi (OBIEETSSAS)Data Analytics Database Developer 'chva shc fvkhli kUds Uf (NET.) – ;hvakhs af;i Hakh fi lthidl af;i U Pajdfhkd sdsjl ihd UdknUcd U O…I

تصویر خبر
استخدام-برنامه-نویسOracle---Microsoft----NET-کارشناس-شبکه
برچسب های مرتبط: