پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:59

یک شرکت بازرگانی معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز آدرس ایمیل کارشناس بازرگانی خارجی خانم/آقا مسلط به زبان انگلیسی دارای مدرک تحصیلی: لیسانس حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط آشنا به فرآیند ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی resume8070@gmail.com حسابدار […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; av;j fhcv'hkd lujfv nv vhsjhd j;ldg ;hnv Pvskgd oUn hc UhOndk avhdx nv jivhk nuUj fi il;hvd ld‌klhdn. ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc Hnvs hdldg ;hvakhs fhcv'hkd ohvOd ohkl/Hrh lsgx fi cfhk hk'gdsd nhvhd lnv; jpwdgd: gdshks pnhrg ۵ shg shfri ;hv lvjfx Hakh fi tvHdkn efj sthva U 'ahda hujfhv hskhnd resume8070@gmail.com pshfnhv O…I hsjonhl ;hvakhs fhcv'hkd ohvOdTpshfnhv nvd; av;j fhcv'hkd d; av;j fhcv'hkd lujfv nv vhsjhd j;ldg ;hnv Pvskgd oUn hc UhOndk avhdx nv jivhk nuUj fi il;hvd ld‌klhdn. ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc Hnvs hdldg ;hvakhs fhcv'hkd ohvOd ohkl/Hrh lsgx fi cfhk hk'gdsd nhvhd lnv; jpwdgd: gdshks pnhrg ۵ shg shfri ;hv lvjfx Hakh fi tvHdkn efj sthva U 'ahda hujfhv hskhnd resume8070@gmail.com pshfnhv O…I

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-بازرگانی-خارجی-حسابدار-دریک-شرکت-بازرگانی
برچسب های مرتبط: