پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:00

شاگردان لوئیس انریکه که در دیدار رفت با نتیجه 2-1 مغلوب بیلبائو شده بودند، در دیدار امشب توانستند به لطف درخشش مثلث خط حمله شان، به پیروزی برسند و راهی مرحله بعد کوپا دل ری شوند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ah'vnhk gUmds hkvd;i ;i nv ndnhv vtj fh kjdOi 2-1 lygUf fdgfhmU ani fUnknT nv ndnhv hlaf jUhksjkn fi gxt nvoaa lege ox plgi ahkT fi PdvUcd fvskn U vhid lvpgi fun ;UPh ng vd aUkn. wuUn fhvsh fh qvfi ;haji ndnkd lsd ah'vnhk gUmds hkvd;i ;i nv ndnhv vtj fh kjdOi 2-1 lygUf fdgfhmU ani fUnknT nv ndnhv hlaf jUhksjkn fi gxt nvoaa lege ox plgi ahkT fi PdvUcd fvskn U vhid lvpgi fun ;UPh ng vd aUkn.

تصویر خبر
صعود-بارسا-با-ضربه-کاشته-دیدنی-مسی
برچسب های مرتبط: