پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:06

گفت و شنود کیهان با عنوان "شلیک" منتشر می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'tj U akUn ;dihk fh ukUhk "agd;" lkjav ld aUn. 'tj U akUn ;dihk / agd; 'tj U akUn ;dihk fh ukUhk "agd;" lkjav ld aUn.

تصویر خبر
گفت-و-شنود-کیهان---شلیک