پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:09

به تعدادی مکانیک ماهر و نیمه ماهر جوان و غیر سیگاری با صبحانه + ناهار + بیمه در تهران نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام تعدادی مکانیک ماهر و نیمه ماهر جوان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd l;hkd; lhiv U kdli lhiv OUhk U ydv sd'hvd fh wfphki + khihv + fdli nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl junhnd l;hkd; lhiv U kdli lhiv OUhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd l;hkd; lhiv U kdli lhiv OUhk fi junhnd l;hkd; lhiv U kdli lhiv OUhk U ydv sd'hvd fh wfphki + khihv + fdli nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl junhnd l;hkd; lhiv U kdli lhiv OUhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-مکانیک-ماهر-و-نیمه-ماهر-جوان
برچسب های مرتبط: