پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:09

شرکت تجهیزات دندانپزشکی دنتا پارت در مشهد جهت تکمیل کادر اداری و فروش خود به تعدادی نیرو با حقوق توافقی ... نوشته استخدام شرکت تجهیزات دندانپزشکی دنتا پارت در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j jOidchj nknhkPca;d nkjh Phvj nv lain Oij j;ldg ;hnv hnhvd U tvUa oUn fi junhnd kdvU fh prUr jUhtrd ... kUaji hsjonhl av;j jOidchj nknhkPca;d nkjh Phvj nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl av;j jOidchj nknhkPca;d nkjh Phvj nv lain av;j jOidchj nknhkPca;d nkjh Phvj nv lain Oij j;ldg ;hnv hnhvd U tvUa oUn fi junhnd kdvU fh prUr jUhtrd ... kUaji hsjonhl av;j jOidchj nknhkPca;d nkjh Phvj nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-شرکت-تجهیزات-دندانپزشکی-دنتا-پارت-در-مشهد
برچسب های مرتبط: