پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:10

یاهو یکی از خاطره انگیزترین شرکت های فناوری برای ایرانیان است. زیرا بسیاری از آنان اولین بار با استفاده از خدمات پست الکترونیک یاهو با این نوع خدمات آشنا شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

dhiU d;d hc ohxvi hk'dcjvdk av;j ihd tkhUvd fvhd hdvhkdhk hsj. cdvh fsdhvd hc Hkhk hUgdk fhv fh hsjthni hc onlhj Psj hg;jvUkd; dhiU fh hdk kUu onlhj Hakh ankn. dhiU fi jhvdo ld PdUknn dhiU d;d hc ohxvi hk'dcjvdk av;j ihd tkhUvd fvhd hdvhkdhk hsj. cdvh fsdhvd hc Hkhk hUgdk fhv fh hsjthni hc onlhj Psj hg;jvUkd; dhiU fh hdk kUu onlhj Hakh ankn.

تصویر خبر
یاهو-به-تاریخ-می-پیوندد
برچسب های مرتبط: