پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:11

صبح امروز در عملیات موفق پلیسی در شهر اراک قاتل فراری جنایت خونبار روز چهارشنبه دستگیر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

wfp hlvUc nv ulgdhj lUtr Pgdsd nv aiv hvh; rhjg tvhvd Okhdj oUkfhv vUc Iihvakfi nsj'dv an. u;s/ rhjg tvhvd hvh;T Ps hc nsj'dvd wfp hlvUc nv ulgdhj lUtr Pgdsd nv aiv hvh; rhjg tvhvd Okhdj oUkfhv vUc Iihvakfi nsj'dv an.

تصویر خبر
عکس--قاتل-فراری-اراک--پس-از-دستگیری
برچسب های مرتبط: