پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:11

یادداشت روز کیهان با عنوان "نشست وین و مذاکره با دست‌های خالی!" منتشر می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

dhnnhaj vUc ;dihk fh ukUhk "kasj Udk U lbh;vi fh nsj‌ihd ohgd!" lkjav ld aUn. kasj Udk U lbh;vi fh nsj‌ihd ohgd! dhnnhaj vUc ;dihk fh ukUhk "kasj Udk U lbh;vi fh nsj‌ihd ohgd!" lkjav ld aUn.

تصویر خبر
نشست-وین-و-مذاکره-با-دست-های-خالی-
برچسب های مرتبط: