پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:13

به تعدادی راننده با اتومبیل و بدون اتومبیل خانم و آقا جهت کار در تاکسی سرویس در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام تعدادی راننده با اتومبیل و بدون اتومبیل اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd vhkkni fh hjUlfdg U fnUk hjUlfdg ohkl U Hrh Oij ;hv nv jh;sd svUds nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni fh hjUlfdg U fnUk hjUlfdg hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd vhkkni fh hjUlfdg U fnUk hjUlfdg fi junhnd vhkkni fh hjUlfdg U fnUk hjUlfdg ohkl U Hrh Oij ;hv nv jh;sd svUds nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl junhnd vhkkni fh hjUlfdg U fnUk hjUlfdg hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-راننده-با-اتومبیل-و-بدون-اتومبیل
برچسب های مرتبط: