پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:15

به تعدادی استادکار نجار ماهر جهت کار در تولیدی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام استادکار نجار ماهر در تولیدی در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd hsjhn;hv kOhv lhiv Oij ;hv nv jUgdnd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl hsjhn;hv kOhv lhiv nv jUgdnd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl hsjhn;hv kOhv lhiv nv jUgdnd nv lain fi junhnd hsjhn;hv kOhv lhiv Oij ;hv nv jUgdnd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl hsjhn;hv kOhv lhiv nv jUgdnd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-استادکار-نجار-ماهر-در-تولیدی-در-مشهد
برچسب های مرتبط: