پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:19

سعید نیکپور، بازیگر محجوب، گزیده‌کار و دور از حاشیه سینما و تلویزیون ایران است؛‌ بازیگری که کار حرفه‌ای‌اش را از سال‌های ابتدای جوانی و بازی در تئاتر آغاز و بعدها با همکاری رفیق شفیق و چیره‌دستش زنده‌یاد علی حاتمی به تلویزیون راه پیدا کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sudn kd;PUvT fhcd'v lpOUfT 'cdni‌;hv U nUv hc phadi sdklh U jgUdcdUk hdvhk hsjY‌ fhcd'vd ;i ;hv pvti‌hd‌ha vh hc shg‌ihd hfjnhd OUhkd U fhcd nv jmhjv Hyhc U funih fh il;hvd vtdr atdr U Idvi‌nsja ckni‌dhn ugd phjld fi jgUdcdUk vhi Pdnh ;vn. ughri‌hl fi jhvdo hjthrd kdsj sudn kd;PUvT fhcd'v lpOUfT 'cdni‌;hv U nUv hc phadi sdklh U jgUdcdUk hdvhk hsjY‌ fhcd'vd ;i ;hv pvti‌hd‌ha vh hc shg‌ihd hfjnhd OUhkd U fhcd nv jmhjv Hyhc U funih fh il;hvd vtdr atdr U Idvi‌nsja ckni‌dhn ugd phjld fi jgUdcdUk vhi Pdnh ;vn.

تصویر خبر
علاقه-ام-به-تاریخ-اتفاقی-نیست
برچسب های مرتبط: