پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:19

به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر mdf کار در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر mdf کار – مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ;hv'v lhiv U kdli lhiv mdf ;hv nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl ;hv'v lhiv U kdli lhiv mdf ;hv – lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v lhiv U kdli lhiv mdf ;hv – lain fi junhnd ;hv'v lhiv U kdli lhiv mdf ;hv nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl ;hv'v lhiv U kdli lhiv mdf ;hv – lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-ماهر-و-نیمه-ماهر-mdf-کار---مشهد
برچسب های مرتبط: