پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:21

به نیروی فنی برق (دیپلم و فوق دیپلم) جهت کابل کشی،لوله فولادی و تابلو در شهر مشهد نیازمندیم. تماس ۱۱ ... نوشته استخدام نیروی فنی برق جهت کابل کشی در شهر مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi kdvUd tkd fvr (ndPgl U tUr ndPgl) Oij ;hfg ;adTgUgi tUghnd U jhfgU nv aiv lain kdhclkndl. jlhs ۱۱ ... kUaji hsjonhl kdvUd tkd fvr Oij ;hfg ;ad nv aiv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd tkd fvr Oij ;hfg ;ad nv aiv lain fi kdvUd tkd fvr (ndPgl U tUr ndPgl) Oij ;hfg ;adTgUgi tUghnd U jhfgU nv aiv lain kdhclkndl. jlhs ۱۱ ... kUaji hsjonhl kdvUd tkd fvr Oij ;hfg ;ad nv aiv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-فنی-برق-جهت-کابل-کشی-در-شهر-مشهد
برچسب های مرتبط: