پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:22

تحلیل انقلاب‌ها بیش از هر پدیده اجتماعی دیگر ماهیت هویتی و نسلی دارد. هر نسل انقلابی، به‌گونه‌ای مرحله‌ای در معرض دو پدیده همزمان قرار می‌گیرد. از یک سو با واقعیتی به نام ترمیدور روبه‌رو می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jpgdg hkrghf‌ih fda hc iv Pndni hOjlhud nd'v lhidj iUdjd U ksgd nhvn. iv ksg hkrghfdT fi‌'Uki‌hd lvpgi‌hd nv luvq nU Pndni ilclhk rvhv ld‌'dvn. hc d; sU fh Uhrudjd fi khl jvldnUv vUfi‌vU ld‌aUn. urghkdj hvcad U PvUva ksg hkrghfd jpgdg hkrghf‌ih fda hc iv Pndni hOjlhud nd'v lhidj iUdjd U ksgd nhvn. iv ksg hkrghfdT fi‌'Uki‌hd lvpgi‌hd nv luvq nU Pndni ilclhk rvhv ld‌'dvn. hc d; sU fh Uhrudjd fi khl jvldnUv vUfi‌vU ld‌aUn.

تصویر خبر
عقلانیت-ارزشی-و-پرورش-نسل-انقلابی
برچسب های مرتبط: