پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:23

به یک منشی نیمه وقت جهت پاسخگویی به تلفن در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام منشی نیمه وقت جهت پاسخگویی به تلفن در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; lkad kdli Urj Oij Phso'Udd fi jgtk nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl lkad kdli Urj Oij Phso'Udd fi jgtk nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lkad kdli Urj Oij Phso'Udd fi jgtk nv lain fi d; lkad kdli Urj Oij Phso'Udd fi jgtk nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl lkad kdli Urj Oij Phso'Udd fi jgtk nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-منشی-نیمه-وقت-جهت-پاسخگویی-به-تلفن-در-مشهد
برچسب های مرتبط: