پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:25

یک شرکت معتبر در مشهد به ۲ نفر کارگر جوشکار ماهر دیگ بخار نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام کارگر جوشکار ماهر دیگ بخار در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; av;j lujfv nv lain fi ۲ ktv ;hv'v OUa;hv lhiv nd' fohv kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl ;hv'v OUa;hv lhiv nd' fohv nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v OUa;hv lhiv nd' fohv nv lain d; av;j lujfv nv lain fi ۲ ktv ;hv'v OUa;hv lhiv nd' fohv kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl ;hv'v OUa;hv lhiv nd' fohv nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-جوشکار-ماهر-دیگ-بخار-در-مشهد
برچسب های مرتبط: