پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:25

گمرک ایران درباره افزودن دو تبصره به مواد 82و87آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی توضیحاتی ارائه داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'lv; hdvhk nvfhvi htcUnk nU jfwvi fi lUhn 82U87Hmdk khli hOvhdd rhkUk hlUv 'lv;d jUqdphjd hvhmi nhn. jUqdphj 'lv; nvfhvi jyddvhj Hmdk khli hOvhdd rhkUk hlUv 'lv;d 'lv; hdvhk nvfhvi htcUnk nU jfwvi fi lUhn 82U87Hmdk khli hOvhdd rhkUk hlUv 'lv;d jUqdphjd hvhmi nhn.

تصویر خبر
توضیحات-گمرک-درباره-تغییرات-آئین-نامه-اجرایی-قانون-امور-گمرکی
برچسب های مرتبط: