پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:25

مرکز آمار از سقوط فاجعه‌بار ارزش افزوده بخش ساختمان در دوره وزارت عباس آخوندی خبر داد به طوری که رشد این بخش برای 11 فصل متوالی، منفی شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lv;c Hlhv hc srUx thOui‌fhv hvca htcUni foa shojlhk nv nUvi Uchvj ufhs HoUknd ofv nhn fi xUvd ;i van hdk foa fvhd 11 twg ljUhgdT lktd ani hsj. srUx Upajkh; foa shojlhk nv nUgj dhcnil/ 11 twg ljUhgd lktd nv foa ls;k +klUnhv lv;c Hlhv hc srUx thOui‌fhv hvca htcUni foa shojlhk nv nUvi Uchvj ufhs HoUknd ofv nhn fi xUvd ;i van hdk foa fvhd 11 twg ljUhgdT lktd ani hsj.

تصویر خبر
سقوط-وحشتناک-بخش-ساختمان-در-دولت-یازدهم--11-فصل-متوالی-منفی-در-بخش-مسکن--نمودار
برچسب های مرتبط: