پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:25

شرکت پارس تامین در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ تحلیلگر و طراح خانم/آقا تحلیل و طراحی شی گرا متدولوژی RUP مفاهیم سرویس گرایی الگوهای تحلیل و طراحی شی گرای ۲ برنامه نویس Java EE خانم/آقا Spring MVC Hibernate JPA ۳ کارشناس […]

av;j Phvs jhldk nv vhsjhd j;ldg ;hnv Pvskgd oUn hc UhOndk avhdx nv jivhk nuUj fi il;hvd ld‌klhdn. vndt ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc ۱ jpgdg'v U xvhp ohkl/Hrh jpgdg U xvhpd ad 'vh ljnUgUCd vXhgUP lthidl svUds 'vhdd hg'Uihd jpgdg U xvhpd ad 'vhd ۲ fvkhli kUds Java EE ohkl/Hrh Spring MVC Hibernate JPA ۳ ;hvakhs O…I hsjonhl jpgdg'v U xvhpTfvkhli kUdsT;hvakhs fhk; hxghuhjT;kjvg PvUCi av;j Phvs jhldk nv vhsjhd j;ldg ;hnv Pvskgd oUn hc UhOndk avhdx nv jivhk nuUj fi il;hvd ld‌klhdn. vndt ukUhk aygd Oksdj avhdx hpvhc ۱ jpgdg'v U xvhp ohkl/Hrh jpgdg U xvhpd ad 'vh ljnUgUCd vXhgUP lthidl svUds 'vhdd hg'Uihd jpgdg U xvhpd ad 'vhd ۲ fvkhli kUds Java EE ohkl/Hrh Spring MVC Hibernate JPA ۳ ;hvakhs O…I

تصویر خبر
استخدام-تحلیلگر-و-طراح-برنامه-نویس-کارشناس-بانک-اطلاعات-کنترل-پروژه
برچسب های مرتبط: