پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:27

به کارشناس پشتیبانی سیستم رزرواسیون بلیط و هتل با پایه حقوق ۱/۵۰۰ م در تهران نیازمندیم. لطفاً داخلی ۱۲ را ... نوشته استخدام کارشناس پشتیبانی رزرواسیون بلیط و هتل اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvakhs Pajdfhkd sdsjl vcvUhsdUk fgdx U ijg fh Phdi prUr ۱/۵۰۰ l nv jivhk kdhclkndl. gxthQ nhogd ۱۲ vh ... kUaji hsjonhl ;hvakhs Pajdfhkd vcvUhsdUk fgdx U ijg hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs Pajdfhkd vcvUhsdUk fgdx U ijg fi ;hvakhs Pajdfhkd sdsjl vcvUhsdUk fgdx U ijg fh Phdi prUr ۱/۵۰۰ l nv jivhk kdhclkndl. gxthQ nhogd ۱۲ vh ... kUaji hsjonhl ;hvakhs Pajdfhkd vcvUhsdUk fgdx U ijg hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-پشتیبانی-رزرواسیون-بلیط-و-هتل
برچسب های مرتبط: