پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:28

به کارمند اداری مسلط به زبان آشنایی با امور حسابداری، آفیس بایگانی با حقوق ثابت + بیمه در تهران خیابان ... نوشته استخدام کارمند اداری مسلط به زبان در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvlkn hnhvd lsgx fi cfhk Hakhdd fh hlUv pshfnhvdT Htds fhd'hkd fh prUr ehfj + fdli nv jivhk odhfhk ... kUaji hsjonhl ;hvlkn hnhvd lsgx fi cfhk nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn hnhvd lsgx fi cfhk nv jivhk fi ;hvlkn hnhvd lsgx fi cfhk Hakhdd fh hlUv pshfnhvdT Htds fhd'hkd fh prUr ehfj + fdli nv jivhk odhfhk ... kUaji hsjonhl ;hvlkn hnhvd lsgx fi cfhk nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-اداری-مسلط-به-زبان-در-تهران
برچسب های مرتبط: