پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:28

یک بازرگانی معتبر در زمینه پوشاک در مشهد به ۲ نفر صندوقدار مجرب نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام صندوقدار در یک بازرگانی معتبر در زمینه پوشاک در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; fhcv'hkd lujfv nv cldki PUah; nv lain fi ۲ ktv wknUrnhv lOvf kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl wknUrnhv nv d; fhcv'hkd lujfv nv cldki PUah; nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl wknUrnhv nv d; fhcv'hkd lujfv nv cldki PUah; nv lain d; fhcv'hkd lujfv nv cldki PUah; nv lain fi ۲ ktv wknUrnhv lOvf kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl wknUrnhv nv d; fhcv'hkd lujfv nv cldki PUah; nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-صندوقدار-در-یک-بازرگانی-معتبر-در-زمینه-پوشاک-در-مشهد
برچسب های مرتبط: