پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:29

یک بار برای امام خمینی عطر آورده بودند، خانم‌ها هم نشسته بودند. می‌گویند آقا! این عطر زنانه است. امام گفته بودند شما زن‌ها کلاه سر ما می‌گذارید، هر چیز قشنگ و خوب و لطیف را می‌گویید زنانه است.

d; fhv fvhd hlhl oldkd uxv HUvni fUnknT ohkl‌ih il kasji fUnkn. ld‌'Udkn Hrh! hdk uxv ckhki hsj. hlhl 'tji fUnkn alh ck‌ih ;ghi sv lh ld‌'bhvdnT iv Idc rak' U oUf U gxdt vh ld‌'Uddn ckhki hsj. hlhl oldkd ;nhl uxv vh nUsj knhajkn?! d; fhv fvhd hlhl oldkd uxv HUvni fUnknT ohkl‌ih il kasji fUnkn. ld‌'Udkn Hrh! hdk uxv ckhki hsj. hlhl 'tji fUnkn alh ck‌ih ;ghi sv lh ld‌'bhvdnT iv Idc rak' U oUf U gxdt vh ld‌'Uddn ckhki hsj.

تصویر خبر
امام-خمینی-کدام-عطر-را-دوست-نداشتند--
برچسب های مرتبط: