پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31

علاوه بر شکست لیونل مسی مقابل رونالدو در کشب جوایز توپ طلا و بهترین بازیکن فیفا در سال 2016، یک باخت دیگر نیز برای فوق ستاره آرژانتینی ثبت شد و آن هم در کسب درآمد در سال 2016 بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ughUi fv a;sj gdUkg lsd lrhfg vUkhgnU nv ;af OUhdc jUP xgh U fijvdk fhcd;k tdth nv shg 2016T d; fhoj nd'v kdc fvhd tUr sjhvi HvChkjdkd efj an U Hk il nv ;sf nvHln nv shg 2016 fUn. d; a;sj nd'v fvhd lsd lrhfg vUkhgnU ughUi fv a;sj gdUkg lsd lrhfg vUkhgnU nv ;af OUhdc jUP xgh U fijvdk fhcd;k tdth nv shg 2016T d; fhoj nd'v kdc fvhd tUr sjhvi HvChkjdkd efj an U Hk il nv ;sf nvHln nv shg 2016 fUn.

تصویر خبر
یک-شکست-دیگر-برای-مسی-مقابل-رونالدو
برچسب های مرتبط: