پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31

نشست «تعاملات فلسفی ایران و یونان» به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی برگزار می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kasj Kjuhlghj tgstd hdvhk U dUkhkL fi ilj PCUia;ni lxhguhj tvik'd U ugUl hOjlhud fv'chv ld aUn. kasj Kjuhlghj tgstd hdvhk U dUkhkL fv'chv ld aUn kasj Kjuhlghj tgstd hdvhk U dUkhkL fi ilj PCUia;ni lxhguhj tvik'd U ugUl hOjlhud fv'chv ld aUn.

تصویر خبر
نشست--تعاملات-فلسفی-ایران-و-یونان--برگزار-می-شود
برچسب های مرتبط: