پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:32

به کارمند اداری مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر یا جهانگردی در تهران نیازمندیم.از متقاضیان واجد ... نوشته استخدام کارمند اداری فارغ التحصیل رشته کامپیوتر یا جهانگردی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvlkn hnhvd lsgx fi cfhk hk'gdsd U ;hlPdUjvT thvy hgjpwdg vaji ;hlPdUjv dh Oihk'vnd nv jivhk kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl ;hvlkn hnhvd thvy hgjpwdg vaji ;hlPdUjv dh Oihk'vnd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn hnhvd thvy hgjpwdg vaji ;hlPdUjv dh Oihk'vnd fi ;hvlkn hnhvd lsgx fi cfhk hk'gdsd U ;hlPdUjvT thvy hgjpwdg vaji ;hlPdUjv dh Oihk'vnd nv jivhk kdhclkndl.hc ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl ;hvlkn hnhvd thvy hgjpwdg vaji ;hlPdUjv dh Oihk'vnd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-اداری-فارغ-التحصیل-رشته-کامپیوتر-یا-جهانگردی
برچسب های مرتبط: