پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:35

گزارش مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، ایران را دومین کشور تهدید کننده تل‌آویو توصیف کرده و می‌نویسد که با وجود توافق هسته‌ای تهران همچنان توانمندی‌های کلاسیک خود را افزایش می‌دهد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'chva lv;c lxhguhj hlkdj nhogd vCdl widUkdsjdT hdvhk vh nUldk ;aUv jindn ;kkni jg‌HUdU jUwdt ;vni U ld‌kUdsn ;i fh UOUn jUhtr isji‌hd jivhk ilIkhk jUhklknd‌ihd ;ghsd; oUn vh htchda ld‌nin. si nalk hwgd vCdl widUkdsjd nv shg 2017/ ianhv lrhl hvan widUkdsj nvfhvi oxvhj jindn ;kkni hsvhmdg 'chva lv;c lxhguhj hlkdj nhogd vCdl widUkdsjdT hdvhk vh nUldk ;aUv jindn ;kkni jg‌HUdU jUwdt ;vni U ld‌kUdsn ;i fh UOUn jUhtr isji‌hd jivhk ilIkhk jUhklknd‌ihd ;ghsd; oUn vh htchda ld‌nin.