پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:35

یک مسئول آشتی ملی سوریه گفت: طی توافق دولت سوریه با افراد مسلح در 2 روستای باقیمانده عین الفیجه و بسیمه در وادی بردی، بخشی از تروریست‌ها تسلیم ارتش شده و مابقی به إدلب منتقل می شوند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lsmUg Hajd lgd sUvdi 'tj: xd jUhtr nUgj sUvdi fh htvhn lsgp nv 2 vUsjhd fhrdlhkni udk hgtdOi U fsdli nv Uhnd fvndT foad hc jvUvdsj‌ih jsgdl hvja ani U lhfrd fi Bngf lkjrg ld aUkn. jsgdl dh hkjrhg htvhn lsgp KUhnd fvndL fi Bngf d; lsmUg Hajd lgd sUvdi 'tj: xd jUhtr nUgj sUvdi fh htvhn lsgp nv 2 vUsjhd fhrdlhkni udk hgtdOi U fsdli nv Uhnd fvndT foad hc jvUvdsj‌ih jsgdl hvja ani U lhfrd fi Bngf lkjrg ld aUkn.

تصویر خبر
تسلیم-یا-انتقال-افراد-مسلح--وادی-بردی--به-إدلب
برچسب های مرتبط: