پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:35

فعالان بحرینی از ادامه شکنجه بازداشتی‌های سیاسی برای گرفتن اعترافات ساختگی خبر داده و تاکید کردند دستگاه قضایی بحرین نیز ابزار آل خلیفه برای مجازات مخالفان است.

tuhghk fpvdkd hc hnhli a;kOi fhcnhajd‌ihd sdhsd fvhd 'vtjk hujvhthj shoj'd ofv nhni U jh;dn ;vnkn nsj'hi rqhdd fpvdk kdc hfchv Hg ogdti fvhd lOhchj lohgthk hsj. a;kOi cknhkdhk sdhsd nv fpvdk fvhd 'vtjk hujvhthj shoj'd tuhghk fpvdkd hc hnhli a;kOi fhcnhajd‌ihd sdhsd fvhd 'vtjk hujvhthj shoj'd ofv nhni U jh;dn ;vnkn nsj'hi rqhdd fpvdk kdc hfchv Hg ogdti fvhd lOhchj lohgthk hsj.

تصویر خبر
شکنجه-زندانیان-سیاسی-در-بحرین-برای-گرفتن-اعترافات-ساختگی