پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:35

گروه طالبان افغانستان، ویدیوی جدیدی را از دو گروگان آمریکای و استرالیایی خود منتشر کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'vUi xhgfhk htyhksjhkT UdndUd Ondnd vh hc nU 'vU'hk Hlvd;hd U hsjvhgdhdd oUn lkjav ;vn. nvoUhsj 'vU'hkihd xhgfhk hc jvhlP 'vUi xhgfhk htyhksjhkT UdndUd Ondnd vh hc nU 'vU'hk Hlvd;hd U hsjvhgdhdd oUn lkjav ;vn.

تصویر خبر
درخواست-گروگانهای-طالبان-از-ترامپ
برچسب های مرتبط: