پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:35

یک سازمان فرانسوی، تحریم کلی فوتبال ایران را خواستار شده است. درخواستی که با تکیه بر برگزاری اعدام در ورزشگاه‌ها به فیفا ارجاع شده و دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال نیز از آن حمایت کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; shclhk tvhksUdT jpvdl ;gd tUjfhg hdvhk vh oUhsjhv ani hsj. nvoUhsjd ;i fh j;di fv fv'chvd hunhl nv Uvca'hi‌ih fi tdth hvOhu ani U nfdv;g tnvhsdUk Oihkd tUjfhg kdc hc Hk plhdj ;vni hsj. Pdakihn shclhk tvhksUd fvhd jpvdl tUjfhg hdvhk d; shclhk tvhksUdT jpvdl ;gd tUjfhg hdvhk vh oUhsjhv ani hsj. nvoUhsjd ;i fh j;di fv fv'chvd hunhl nv Uvca'hi‌ih fi tdth hvOhu ani U nfdv;g tnvhsdUk Oihkd tUjfhg kdc hc Hk plhdj ;vni hsj.

تصویر خبر
پیشنهاد-سازمان-فرانسوی-برای-تحریم-فوتبال-ایران