پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:36

به نیرو متآهل و مسلط به زبان عربی جهت مسافرخانه در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام نیرو مسلط به زبان عربی جهت مسافرخانه در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi kdvU ljHig U lsgx fi cfhk uvfd Oij lshtvohki nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvU lsgx fi cfhk uvfd Oij lshtvohki nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU lsgx fi cfhk uvfd Oij lshtvohki nv rl fi kdvU ljHig U lsgx fi cfhk uvfd Oij lshtvohki nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvU lsgx fi cfhk uvfd Oij lshtvohki nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-مسلط-به-زبان-عربی-جهت-مسافرخانه-در-قم